K O N F E R E N C I A 

[Szét]tördelt hagyományok

Szövegszervező vizualitás az Új Symposionban

A Néző•pontosítás tudományos konferenciasorozat második konferenciája

 

2018. március 8., csütörtök

Ferenczy Múzeum

2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

9:45

Köszöntő: Gulyás Gábor múzeumigazgató

Bevezető: Szilágyi Zsófia Júlia, Véri Dániel

 

 

K O N T E X T U S

Szekcióvezető: Szilágyi Zsófia Júlia

 

10:00 | Csányi Erzsébet: Az Ifjúsági Tribün és az Új Symposion

 

10:20 | Orcsik Roland: Ludizmus – játék, káosz és autonómia a symposionista lírában

 

10:40 | Kérdések, vita

 

11:00 | Kávészünet

 

 

É L E T M Ű V E K

Szekcióvezető: Ladányi István

 

11:10 | Pintér Viktória: Spontaneitás és életkollázs. Ladik Katalin lírája az Új Symposion hasábjain

 

11:30 | Visy Beatrix: A félelem nüanszai. Újvidék, korhangulat, elnyomás Tolnai Ottó: Világpor és Virág utca 3 című köteteiben

 

11:50 | Gazsó Hargita: Az ötlettől a megvalósulásig. Juhász Erzsébet szövegei az Új Symposionban, valamint hagyatékának tükrében

 

12:10 | Radics Viktória: Képrombolás Sziveri János költészetében

 

12:30 | Kérdések, vita

 

13:00 | Ebédszünet

 

 

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T

Szekcióvezető: Véri Dániel

 

14:00 | Szarka Mándity Krisztina: Ács József és Benes József az Új Symposionban

 

14:20 | Kürti Emese: UFO Party. Az Új Symposion folyóirat szerepe a magyarországi neoavantgárdban

 

14:40 | Faragó Kornélia: Affinitások és koncepciók. Képzőművészeti gondolkodás az Új Symposionban

 

15:00 | Kérdések, vita

 

15:30 | Kávészünet

 

H A T Á S T Ö R T É N E T

Szekcióvezető: Visy Beatrix

 

15:50 | Petőcz András: Nyitottság a zártság felől nézve – avagy az Új Sympo hatása a 80-as évek magyarországi fiatal irodalmára
 

16:10 | Novák Anikó: Lakoma a vizualitás asztalánál. Az Új Symposion mint élő hagyomány a vajdasági magyar folyóirat-kultúrában

 

16:30 | Ladányi István: Symposion-interjúk. Szépirodalom, tanúságtétel, irodalomtörténeti forrás?

 

16:50 | Kérdések, vita

 

17:20 | Zárszó

Faragó Kornélia, Kürti Emese, Pintér Viktória és Visy Beatrix tanulmánya a Tiszatájban is olvasható: Tiszatáj 2018/6

mail to: Szilágyi Zsófia Júlia

FERENCZY MÚZEUMI CENTRUM | 2000 Szentendre, Fő tér 2–5. | www.muzeumicentrum.hu

 

www.exsymposion.hu

© 2018 Ferenczy Múzeumi Centrum

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now